Ugrás a fő tartalomra

Az Odaát keresztény vonatkoztatásairól

Sziasztok!

Az európai művészet alapját az antik kultúra, illetve a Biblia szolgáltatta, azonban a bibliai motívumok nemcsak az irodalomban, a festészetben és a szobrászatban jelentek meg, hanem átjárta, átjárja a mindennapjainkat is. Vallási nézetektől függetlenül, akarva akaratlanul is közünk van a könyvek könyvéhez. A kisbabát mózeskosárban hordozzuk, a szülők hegyi beszédet tartanak és vannak, akik szeretnek tamáskodni. Nem meglepő hát, hogy a mai modern irodalomban és a filmművészetben is  megjelenik a Biblia világa; kiapadhatatlan forrásként szolgál a film- és sorozatkészítőknek, íróknak, költőknek.  A mai egyik legnépszerűbb sorozat, az Odaát (Supernatural) is előszeretettel használja ezt a gazdag alapanyagot, méghozzá ügyesen vegyítve azt a saját elképzelésükkel. FIGYELEM! A BEJEGYZÉS SPOILEREKET TARTALMAZ! CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGRE OLVASSÁTOK! 

Az Eric Kripke által megalkotott sorozat, amely a tumblr fölött átvette az uralmat a minden témához kapcsolódó gifjeivel és meggyőző shipjével, sokak számára csupán egy szórakoztató fantasy sorozat, azonban ha figyelmesen szemléli az ember, akkor rájöhet, hogy igenis van benne tanulság és követendő példa. 

A sorozat főszereplője a két Winchester fiú, Sam és Dean, akik kalandok egész során mennek keresztül, megmentik és elvesztik egymást, miközben minden létező bűnt elkövetnek egymás és a világ ellen. Az első három évadban tulajdonképpen erre a kapcsolatra épül a sorozat drámai konfliktusa. Ekkor Isten létét még kétségesnek tartják, legalábbis Dean meglehetősen szkeptikusan áll hozzá. Sam hite erősebb. 

A negyedik évadban jelenik meg Castiel, az Úr egyik angyala. A sorozat készítői az angyalok jellemzésekor abból indulnak ki, hogy ők Isten katonái, azaz harcra vannak tanítva, nem pedig arra, hogy az emberek számukra érthetetlen érzelmeivel törődjenek és kicsinyesen, minden egyes életet megvédve tegyenek a világért. Emiatt az angyalok nem jóságos őrzővédőként jelennek meg, hanem komor, kegyetlen és kérlelhetetlen természetfölötti lények, akiknek valódi alakja és hangja olyannyira letaglózó, hogy úgynevezett porhüvelyt kell használniuk az emberek védelmében. Ehhez el kell foglalniuk egy ember testét, hasonló módon, mint a démonoknak, de nekik szükségük van az adott személy beleegyezésére. 

A megjelenő angyalok mindegyike valóban létezik, megjelennek a Bibliában és más hasonlóan régi forrásban. Castiel például a csütörtök nap angyala, illetve Uriel, Rafael, Mihály és Gabriel is mind arkangyalok, Lucifer valóban megbukott, Metatron Isten Tollnoka volt, és így tovább. (Róluk még tervezek egy bejegyzést írni.) Az angyalok Istent nemcsak teremtőjükként, hanem egyenesen édesapjukként tartják számon, ezáltal a Mennyeket egy családi vállalkozás vezeti. 

Ha már itt tartunk, akkor a Menny, a Purgatórium és a Pokol is létezik. Hogy kinek, minek a lelke kerül a Pokolba, azt nem tudom pontosan, csak annyit, hogyha valaki alkut köt egy démonnal, akkor a lelke alászáll. Az évszázadnyi kínzás és szenvedés után a megrontott lélek démonként törhet a felszínre. A Dante-féle besorolásról azonban szó sincs. A Purgatóriumban, ahová a megtisztuló lelkek kerülnek a legelfogadottabb változat szerint, a leviatánok szép számban megtalálhatóak. A leviatán azonban itt nem egy kígyószerű lényről van szó, inkább egy nehezen megölhető, lerázhatatlan, gonosz teremtményről. (Jobb jellemzést nem tudok.) A Menny pedig egészen más, mint ahogy sokan elképzelik: nem egyetlen, végtelen terület, amelyben a holt lelkek megnyugvást nyerhetnek. Mindenkinek van egy saját mennye, amely a legboldogabb emlékek újraéléséből áll. A Menny közepe pedig a Kert, amelyet mindenki olyannak lát, amilyennek elképzeli: Ádám és Éva Paradicsomának vagy éppen egy arborétumnak. 

Vissza az angyalokhoz, vagyis inkább a bukott angyalhoz. Sokan Lucifert azonosítják az ördöggel, a Sátánnal. Kérdéses, hogy ez így van-e. Lucifer arkangyal volt, aki engedetlen volt, ezért elbukott. Az Odaátban Lucifer évezredek óta a Pokol mélyén, a Ketrecben raboskodik, ide zárta őt a testvére, Mihály. A 66 pecsét (gondolom, ha a 7 pecsétes könyv feltöréséről lett volna szó, nem húzták volna ki egy évadon keresztül...) feltörésével lehet csak kiszabadítani onnan (vagy éppen Rowena varázslatával, de mindegy), amely például azt a kitételt is tartalmazza, hogy az Apokalipszis Négy Lovasát; a Halált, a Háborút, az Éhínséget és a Pestist. Ők a Jelenések könyvében szerepeltek először (legalábbis írásban). Az ő eljövetelükkel kezdetét veszi az Apokalipszis.

Szerencsére a Winchesterek életrevalóak, és sikerül kitalálniuk, hogyan állíthatják meg a világvégét. Az angyalok már korábban hírül adták Deannek, hogy ő Mihály arkangyal porhüvelye, míg Sam Luciferé. Mivel Dean nem volt hajlandó arra, hogy befogadja Mihályt, az angyalok megtették a következő, ésszerű és talán valóban szükséges lépést: feltámasztották Winchesterék féltestvérét, Adamet. (Ennél a pontnál felmerül bennem a kérdés: ha Adam lehetett Mihály porhüvelye, akkor miért volt sorsszerű, hogy Sam Luciferé, Dean pedig Mihályé legyen? Nem lehetett volna szerepet cserélni?) 

Lucifer bukását nyilvánvalóan az engedetlensége okozta. Az azonban kérdéses, hogy mégis miért bukott el? Valószínűleg azért, mert nem volt hajlandó tisztelni Isten teremtményét, az embert vagy azért, mert a jussát követelte. (Ahogy azt Madách írja Az ember tragédiájában.) Az Odaátban Lucifer azzal igyekszik mentegetőzni, hogy ő valójában azért jutott a Pokolba, mert túlságosan szerette Istent. A készítők nemes egyszerűséggel "elkényeztetett gyereknek" nevezik, aki pusztán hisztiből szegült ellen a felsőbb parancsnak. A kötelességtudó, Istenhez mindig hűséges Mihály azonban kiállt Lucifer ellen és legyőzte. A párhuzam pedig egyértelmű: Sam elszökött otthonról, otthagyta az apját és új életet kezdett, mert nem tetszett neki az apja munkája, míg Dean mindig követte John utasításait. Sam végül magával rántja Lucifert a Pokolba, Dean azonban a végsőkig a megmentésén dolgozik. 

Mivel ötévadosra tervezték a sorozatot, kerek lezárást adtak a történetnek. A nagy nézettség miatt azonban úgy döntöttek, ráhúznak még egyet (vagy hetet-nyolcat), és elkezdődött a hatodik évad. (Ekkor kerültek elő a leviatánok.)

Nem részletezném, hogy mik történnek a következő évadokban, ugyanis azok, akik már látták a sorozatot, azok úgyis tisztában vannak vele a bonyolult cselekmény minden egyes részletével, akik csak félig nézték meg, azok számára még nagyobb spoiler lenne (hiába figyelmeztettem őket), akik pedig nem nézik, azok meg úgy sem értenék. Ugorjunk hát.

Isten létezése tehát a negyedik évadtól fogva nem kérdés, hanem egy tény. A hollétéről azonban nem tudni semmit. Isten eltűnt. Meglepő, kiábrándító és kissé fájdalmas gondolat, azonban egyáltalán nem új. A 17-18. században kialakuló vallásos filozófia követői, a deisták hasonlóképpen látták a helyzetet. Nem tagadták Isten létét, azonban úgy tartották, miután megteremtette a Földet és az embereket, magára hagyta a világot, nem avatkozott bele a dolgok menetébe. Ennek köszönhető az, hogy sokáig nem jelenik meg, csupán egy-két bennfentes angyal, köztük Metatron beszél róla. 

A 9-10. évadban a bonyodalmak Dean köré csoportosulnak. Az első testvérpárról, Káinról és Ábelről mindenki hallott már: Ábel áldozott Istennek, aki ezt jó szívvel fogadta. Káin hasonlóképp cselekedett, azonban őt afféle próba elé állította Isten, amelyen a fiatalabbik testvér csúfosan elbukott. Feldühödött és megölte testvérét, ezzel elkövetve az első gyilkosságot. Isten örök bolyongásra ítélte Káint, és megbélyegezte, hogy aki látja, ne ölhesse meg. 

Ezt a pecsétet a sorozatkészítők kissé átértelmezték: ha jól értettem az igen gyakran egymásba gubancolódó történetszálakat, akkor Káin már azelőtt megkapta a pecsétet, hogy gyilkosságot követett volna el, azonban nem Istentől, hanem Lucifertől. Ennek következtében ölte meg testvérét, Ábelt, illetve ezért lett gyilkossá ő és a legtöbb leszármazottja is. Dean is teljesen kifordul önmagából. A pecsétet azonban sikerül feltörni, Dean megszabadul az átoktól, azonban még nagyobb veszedelmet hoznak a világra: kiszabadítják örök börtönéből a Sötétséget.

Isten a 11. évadban jelenik meg először, egy exprófétát használva porhüvelyül. (Bizony, próféták léteznek.) Hogy mi a helyzet vele, azt később leírom, de most maradjunk a tárgynál. Isten, aki egy író bőrébe bújt és a "szerkesztőjével", Metatronnal tanácskozott az önéletrajzáról, így kezdte a könyvét: "Kezdetben voltam én." 

Ez a legtöbbek által vitatott kérdés, az amely rengeteg filozofikus elmélkedésnek teret nyitott, azonban mi maradjunk meg a sorozat értelmezésénél, miszerint ez egy hazugság. Ugyanis Isten nem volt egyedül a kezdetek kezdetén. Volt egy nővére, a Sötétség. Ahhoz, hogy létrehozhassa a világot, fel kellett áldoznia valamit: fel kellett áldoznia a saját testvérét. Az angyalok segítségével megvívott Amarával (a Sötétség neve), és elzárta őt, a semmibe száműzte. A zár és a kulcs egyetlen dolog volt: a pecsét. Ezt Luciferre bízta, aki később megmérgezte vele Káint. Káin átadta a pecsétet Deannek. Sam Rowena segítségével feltörte. A Sötétség kiszabadult. Bezárult a kör. 

A Sötétség legyőzéséhez a Winchestereknek szüksége volt Istenre. Istenre, akiben Castiel évezredeken át hitt, imádkozott hozzá, bízott a parancsaiban, de ő lelépett. Istenre, akihez ezrek imádkoznak, mégis éheznek, fáznak, nyomorognak. Istenre, akinek a nevében véres háborúkat vívtak és vívnak most is. És hogy mit lát Isten, ha lenéz a földre, ha megnézi a saját képére teremtett lényeket, akiknek egy egész földet adott birtokul? Gyűlöletet és fájdalmat. Az Odaátban számon kérik Istent: miét hagyja, hogy ez a sok rossz megtörténjen, miért nem tesz semmit? Isten pedig, akit Chucknak neveznek a próféta után, azt feleli, hogy azért, mert belefáradt abba, hogy akárhányszor közbeavatkozik, akárhányszor jó útra tereli az emberiséget, az minduntalan letér kijelölt útvonalról. 


Ennek ellenére amikor Amara eljön, hogy megbosszulja a testvére tetteit, Isten kiáll az emberek mellett. Nem győzi le a Sötétséget: erre ő sem képes. Csupán leveszi a kezét az emberekről, az angyalokról, a démonokról, és Amarával, a testvérével együtt elmegy messzire, ki tudja hová. 

És hogy mit gondolok én erről az egészről? Nehéz megmondani. Agnosztikusnak vallom magam, az is vagyok. Nem neveltek vallásosnak, és egyelőre nem tapasztaltam meg Isten létezését sem. Ez viszont nem bizonyítja, hogy nem létezik. Nem tudhatom. Szeretném, mindenki szeretné Istent jóságos öregúrként elképzelni, aki óvó kezeit fölénk nyújtva mindentől megvéd, ami csak bajt hozhat ránk, azonban erre senki sem képes: még a legmélyebb hitűek is csak azt tudják mondani, hogy nem szabad keresnünk az okokat, mert csak Isten láthatja a teljes egészet, benne kell bízni, őt kell szeretni, így kell élni. 

Az Odaát szerintem rendkívül kreatívan használta fel a Biblia eszköztárát. Nem rugaszkodtak el túlságosan a szövegektől, de az újításoktól sem riadtak vissza. A karaktereket úgy alkották meg, hogy a véleményeik eltérőek legyenek Istenről és az angyalokról, mindegyikük mást és mást mond: van, aki hitetlen, és vannak, akik hisznek, de másképp. Végső soron pedig kielégítő választ adtak arra, miért van rossz a világon, miért engedi ezt az egészet Isten. (Ő [Chuck] mondta: a szabad akarat is az én találmányom.) 

Hogy mit tudok mondani összegzésül? 

Nem sokat. 

Mert lehet, hogy az Odaát elmélete helytálló. Ha nem is ilyen formában, ennyire leegyszerűsítve, de alapelvekben megegyezik a fikció a valósággal. Lehet az is, hogy ennek éppen ellenkezőjéről van szó: hogy semmi sem igaz belőle, hogy Isten valójában mindig figyel minket, vigyáz ránk. De még az sem kizárt (nem bántásként), hogy valójában nem is létezik. Ha pedig igen, akkor csak egyet szeretnék mondani még:

Isten útjai kifürkészhetetlenek. 

Köszönöm, hogy elolvastad a bejegyzésemet :) Szerintetek is ennyire érdekes az Odaát istenképe vagy csak engem foglalkoztat ez ennyire? Ti mit gondoltok erről? Szerintetek nem vitték egyszer-kétszer túlzásba a dolgot a sorozatkészítői? Mit gondoltok a sorozatról? Véleményeiteket, gondolataitokat, észrevételeiteket írjátok meg kommentben!

Üdv: Kriszti :)

Megjegyzések

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

100 kérdés TAG

Sziasztok! Most egy kimerítően hosszú és nehéz taggel jöttem, gondolván, szeretnétek megtudni rólam olyan információkat, hogy éppen mit hallgatok, vagy hogy láttam-e már szellemet. Ugye izgatottak vagytok? Én mindenképpen, hiszen soha nem akartam elárulni nektek, hogy három év múlva tizenkilenc leszek. (Hallom a döbbent kiáltásokat.)

Sherlock Holmes összes ingyen

Sziasztok!  A mai bejegyzésben szeretnék segédkezet nyújtani mindenkinek, aki Sherlock Holmes rajongó, és sajnos nincs lehetősége arra, hogy megszerezze Doyle eme gyűjteményét (Hogy ki adhatta el ezt a kincset, nem tudom, de ezúton is megragadnám az alkalmat, hogy köszönetet mondjak érte.) Ennek a második kötetét azonban már tényleg nem lehet sehol sem megtalálni, ami szerintem nemcsak engem kerget őrületbe. És az még csak hagyján, hogy egybe nem lehet megkapni ezeket a novellásköteteket, de önálló kiadásban sem fellelhető egyik sem. (Na jó, ez nem teljesen igaz: A sátán kutyája című ismert darabot meg lehet venni, de A félelem völgyét már nem, továbbá a Sherlock Holmes esetnaplóját és a Sherlock Holmes: Az utolsó meghajlást sem.) . Úgy sejtem, ilyenből akad bőven, ugyanis én speciel tűvé tettem az egész világot a Sherlock Holmes összes története I. című darabért, és így is egyetlen egy darabot találtam belőle, méghozzá antikváriumi példányt. Miután hónapokig gyötrődtem azon, h